Kontaktinfo Team Expa

Vår postadresse er:

Expa AS,
Grimsrudveien 16 ,
3442 Hyggen,
Norway

Firmainfo

Org.nr.: NO 998 895 944 MVA
Kontonummer: 9493.05.50005 – Handelsbanken

Banc: Handelsbanken
IBAN: NO9494930550005
SWIFT: HANDNOKK

VIPPS: 95627

Kontaktinfo Team Expa

Kontakt oss på følgende mailadresser / nr. ved spørsmål om turer/presentasjoner/tilbud etc.:
Eric Berglund, eric@expa.no, +47 92 61 88 05
Petter Lo Presti, petter@expa.no, +47 90 02 69 01
Bjørn Tore Woll, bt@expa.no, +47 92 84 04 62
Jens Peter Elton Gransæther, jenspg@expa.no, +47 92 60 10 30
Erik Holme, erik.holme@expa.no, +47 95 86 19 68

Informasjonsansvarlig (web, fakturering, FB, generell informasjon etc):
Catrine Olsen, cat@expa.no, +47 91 88 03 06

Fakturering / regnskap, NB! Kun onsdager:
Merethe Iversen, merethe@expa.no, +47 90 02 23 23

Expa AB i Sverige:

Bill Larsten, bill@expa.no, +46 704 915 915

Skriftlig kontakt

Du kan også benytte kontaktskjemaet for å få kontakt med oss:


Kontaktinfo Team Expa

   Send artikkel som PDF